?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 今年你拓展了吗? - 矛_庄乐途文化传播有限公?/title> <meta name="Keywords" content="矛_庄拓展培?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30052/Css/Index.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--container--> <div id="container"> <div id="header"> <h1><img src="/uploads/logo/20140725093656.jpg" alt="矛_庄乐途文化传播有限公?/></h1> <div class="headerR"> <p> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博 </a>/<a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a>/<a href="/sitemap.html" title="|站地图"> |站地图</a>/<a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.2861019.live','今年你拓展了吗? - 矛_庄乐途文化传播有限公?)">收藏本站</span></a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/17499/stat/"></script></p> <div class="clear"></div> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input type="text" name="k" size="20" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30052/images/search4.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/dxly">冬夏令营</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/supply/">拓展目</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about2.html">企业展播</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li class="navicen"> </li> <!--<li><a href="/about/about4.html">客户案例</a></li>--> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about5.html">诚聘英才</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/download/">拓展实例</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1039 var adimgheight=338 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140723052241.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140723052341.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20140723052441.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div id="main"> <div id="conts" class="inconts"> <div class="cotitle"> <p> 新闻详细</p> </div> <div class="comcontent"> <h4 class="coTop"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</h4> <div class="info_company" style="line-height:30px"> <div class="titlep"> <p> 今年你拓展了吗?</p> </div> <div class="time"> <p> 发布旉Q?015-06-27</p> </div> <p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">现在来多的企业开始关注员工的素质Q心理等一些内在的东西Qƈ且鼓励员工积极地参加各种户外拓展培训Q那么进行拓展培训有什么目的呢Q参加拓展培训又有什么好处呢Q?b>矛_庄拓展培?/b>团队来ؓ您解{!</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">培训目的 </span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">       融合团队Q营造企业文化氛_加深员工对企业文化的理解Q增强对公司整体目标的认?增强员工的自信心和意志力Q改善自wŞ象,创造良好沟通环境,搭徏深度沟通桥梁;员工严明的组l纪律性,提升对企业的忠诚度和责Q感;塑造积极向上的_风貌Q增强团队意识,改变传统思维方式Q提升团队协作精,熔炼团队_Q加强学员的凝聚力;感恩企业Q感恩团队,提升员工归属感,有效增强团队执行力和U极性;联络员工之间的感情,增强彼此间的交流、沟通与协作Q丰富业余生z,放松w心?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">       参加拓展训练的好处:</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">       1、进一步明和认同l织目标Q增强组l的凝聚力!2、树立相互配合,互相支持的团队精和整体意识Q?、改善h际关p,形成U极向上的组l氛_4、改q组l内部的沟通与信息交流Q?、员工在工作岗位上表现出更佳的领导与管理才?、ɾl织面对各种变革与挑战更Z宏V有序!</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">       参加学员的好处:</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">       1、认识自w的潜能Q增信心Q改w的形象Q?、克服心理上的惰性,练战胜困难的毅力!3、调整n心状态,不Qw,不颓废,更乐观的面对工作和生zȝ挑战Q?、启发想象力与创造力Q提高解决问题的能力5、改善h际关p,学会关系Q更z地与团队合作!6、达C闲减压的目的Q!</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">在工作之余参加一些活动好处还是很多嘛Q致甉|们咨询更?b>矛_庄拓展培?/b>相关信息Q等待您的加入!</span> </p></p> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%ca%af%bc%d2%d7%af%bb%a7%cd%e2%cd%d8%d5%b9'>矛_庄户外拓?/a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%af%bc%d2%d7%af%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>矛_庄拓展培?/a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%d3%b1%b1%cd%d8%d5%b9%d1%b5%c1%b7'>沛_拓展训练</a>,</div> <div class="pageTop "> <p> <div>上一?<a href="49.html">乐途告诉你关于拓展的注意事?/a></div> <div>下一?<a href="47.html">【拓展快讯?互联|专家”去H王岭的极限挑战</a></div> </p> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="newsInfor"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/379.html">矛_庄拓展培训找准时Z半功?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/76.html">国庆,乐途来?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/51.html">矛_庄拓展在那栀子花盛开的地?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/50.html">矛_庄拓展培训成׃业高效管?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/49.html">乐途告诉你关于拓展的注意事?/a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class=""> <div class="product"> <ul> <li><a href="/supply/73.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725011642.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725011642.jpg" alt="矛_庄乐途培? width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/73.html" >矛_庄乐途培?/a></li> <li><a href="/supply/72.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725011428.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725011428.jpg" alt="沛_乐途培? width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/72.html" >沛_乐途培?/a></li> <li><a href="/supply/71.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725100235.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725100235.jpg" alt="沛_企业拓展" width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/71.html" >沛_企业拓展</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sidetitle"> <a alt="more" href="/supply/"><img src="/template/NEST30052/Images/common/more02.jpg"/></a> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li><a href="/qsnsztz/">青少q素质拓?/a></li> <li><a href="/tzxm/">拓展目</a></li> <li><a href="/tzxyh/">拓展案例</a></li> <li><a href="/dgzxly/">矛_庄夏令营</a></li> <li><a href="/zrcs/">真hCS</a></li> <li><a href="/dgztzxl/">矛_庄拓展训l?/a></li> <li><a href="/hwtzpx/">户外拓展培训</a></li> </ul> </div> </div> <div class="linkbox"> <div class="linktitle"><img alt="联系我们" src="/template/NEST30052/Images/common/linktitle.jpg" /></div> <div class=" linkList"> <ul> <li>联系? 刘经?/li> <li>手机: 18931187291</li> <li>电话: 0311-89646039</li> <li>传真: </li> <li>邮箱: <a href="mailto:2843009307@qq.com">2843009307@qq.com</a></li> <li>|址: www.2861019.live</li> <li>地址: 中山东\金谈固家园鑫固广侧文体中心北单元102?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--container end--> <div id="footer"> <div class="foot"> <p class="navi" style="display:inline;"> <a href="/">|站首页</a> | <a href="/about/">关于我们</a> | <a href="/news/">新闻中心</a> | <a href="/supply/">产品展示</a> | <a href="/contact/">联系我们</a>| <a href="/3g">手机?/a> | <a href="#">q回剙</a> <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1252910484'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1252910484%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-07-16/"></script> </p> <p> Copyright www.2861019.live (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_庄乐途文化传播有限公怸业生?a href="http://www.2861019.live">矛_庄户外拓?/a>, <a href="http://www.2861019.live">矛_庄拓展培?/a>, <a href="http://www.2861019.live">沛_拓展训练</a>{?Ƣ迎来到订购!<br /> </p> <p> 技术支持:<a >时代互动</a> <strong>热门城市推广: </strong> </p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <!-- WPA Button Begin --> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?key=XzgwMDA3NjgwM18zNzI3MjlfODAwMDc2ODAzXw"></script> <a href="http://www.2861019.live/"><span class="STYLE1">25ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.584216.tw">pkʰӮר</a> <a href="http://www.392178.tw">㶫10ֱֿ</a> <a href="http://www.tscsja.tw">ƱָӢ</a> <a href="http://www.zxjyqz.tw">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.145197.tw">˲ʲƱ</a> <a href="http://www.ceomfl.tw">ʯ͹Ʊ </a> <a href="http://www.ayergu.tw">Ӿ̳ͼۺϰ</a> <a href="http://www.630879.tw">11ѡ5ӱ</a> <a href="http://www.umidkb.tw">ʮһѡǰ</a> <a href="http://www.687713.tw">112ˮһ</a> <a href="http://www.935939.tw">ô8</a> <a href="http://www.872158.tw">6ʮ1нձ</a> <a href="http://www.vnsvfm.tw">Ĵ12ѡ5淨</a> <a href="http://www.591952.tw">ȫʱʱ׼ƻ</a> <a href="http://www.654170.tw">10ǹٷ</a> <a href="http://www.uvgpmm.tw">Ʊ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>