?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 【图文】拓展培训的发展 沛_拓展训练乐在途中 - 矛_庄乐途文化传播有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30052/Css/Index.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--container--> <div id="container"> <div id="header"> <h1><img src="/uploads/logo/20140725093656.jpg" alt="矛_庄乐途文化传播有限公?/></h1> <div class="headerR"> <p> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博 </a>/<a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a>/<a href="/sitemap.html" title="|站地图"> |站地图</a>/<a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.2861019.live','【图文】拓展培训的发展 沛_拓展训练乐在途中 - 矛_庄乐途文化传播有限公?)">收藏本站</span></a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/17499/stat/"></script></p> <div class="clear"></div> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input type="text" name="k" size="20" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30052/images/search4.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/dxly">冬夏令营</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/supply/">拓展目</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about2.html">企业展播</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li class="navicen"> </li> <!--<li><a href="/about/about4.html">客户案例</a></li>--> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about5.html">诚聘英才</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/download/">拓展实例</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1039 var adimgheight=338 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140723052241.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140723052341.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20140723052441.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div id="main"> <div id="conts" class="inconts"> <div class="cotitle"> <p> 新闻详细</p> </div> <div class="comcontent"> <h4 class="coTop"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</h4> <div class="info_company" style="line-height:30px"> <div class="titlep"> <p> 【图文】拓展培训的发展 沛_拓展训练乐在途中</p> </div> <div class="time"> <p> 发布旉Q?015-09-02</p> </div> <p> <p style="text-indent:2em;"> 很多人对于石家庄企业拓展的了解非常有限,但今天我们先把这个以及石家庄素质拓展、石家庄企业拓展、等诸如此类的问题都放下Q来看看"拓展培训的发?<b>沛_拓展训练</b>乐在途中"Q希望您能有更多的了?</p><p style="text-align:center;"><img src="http://www.2861019.live/uploads/cp/20140723060733.jpg" style="width:480px;height:360px;"/></p><p style="text-indent:2em;">之前已经向大家介l过拓展培训Q想必都已经有了一定的了解了,那么关于拓展培训的发展以及发展前景您又知道多呢Q小~今天就带大家走q河北拓展培训的发展之\Q?/p><p style="text-indent:2em;">拓展培训是从1994q?995q开始在中国内地酝酿引进Q在北京开始辐全国开展拓展训l,拓展训练逐渐被社会的院校和企业所接受?/p><p style="text-indent:2em;">拓展训练服务于团队的和发展,对于企业h非常的意义;企业的实力就是团队的实力Q从我们与客L接触q程中及了解他们团队的徏讄验中Q我们明白了两个基本的事实:</p><p style="text-indent:2em;">Q大多数企业都不h核心的企业文化,员工的忠诚度逐渐下降Q执行力下降Qh员流׃重,大多数员工在乎自w得失,~Z毅力Q没有大局观?/p><p style="text-indent:2em;">W二Q企业之所以不能徏立成功的团队Q是因ؓ他们不自觉地陷入?个很普通但却很危险的沼泽,我在q里U它们ؓ团队?U机能障!</p><p style="text-indent:2em;">拓展训练属于体验式培训,所谓体验式培训单地说就是通过亲nl历来实现学习和掌握技能的q程Q对于拓展训l来_很多人看刎ͼ印象深刻的是玩各U游戏,做各U项目时非常的开心,像怹场;开心只是其中的一个层面,更深的教育在游戏的背后,企业团队能否解除5Ҏ能障的警报Q不同的团队形成和特征都不一P唯有选择拓展训练公司q行咨询Qƈ制定一pd有针对的体验式培训的ҎQ有目的的逐一解决问题Q@序渐q的改变Q终让团队变得更加强大?/p><p style="text-indent:2em;">拓展培训q年来在q大企业中被q泛的接受,很多企业愿意通过q样的一个方式来使自q员工学习成长Q河北拓展培训始l坚持以֮Z拓展Q拓展培训的发展受到了各企业的广泛好评!</p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">您可能会喜欢Q?a href="http://www.2861019.live/news/2.html">矛_庄拓展培训:怎样加强团队_Q提升企业执行力Q?/a></span> </p><p style="text-indent:2em;">速度Q激情,挑战Q乐途拓展培训,够胆量你来Q?/p><p style="text-indent:2em;">矛_庄乐途文化,<b>沛_拓展训练</b>者,一直走在时代的前沿Qؓ客户不断q步着Q乐途一直在成长Q现乐途小~向大家介绍一?b>沛_拓展训练</b>的训l特炏V?/p><p style="text-indent:2em;">投入为先Q要求学员全情投入才能获得大价倹{?/p><p style="text-indent:2em;">挑战自我Q拓展训l的目都具有一定的隑ֺQ表现在心理素质的考验上,需要学员向自己的能力极限挑战,跨越"心理极限"?/p><p style="text-indent:2em;">熔炼团队Q体验团队的伟大力量Q增强团队成员的责Q心与参与意识Q树立相互配合,怺支持的团队精和体合作意识?/p><p style="text-indent:2em;">高峰体验Q在克服困难Q顺利完成训l项目要求以后?/p><p style="text-indent:2em;">自我教育Q培训师只会在训l前把课E的内容、目的、要求以及必要的安全注意事项向学员讲清楚?/p><p style="text-indent:2em;">乐在其中Q途在自我Q你的成功无需{待Q赶快加入我们吧Q?/p><p style="text-indent:2em;"> 通过本文的介l,怿大家对于“拓展培训的发展 <b>沛_拓展训练</b>乐在途中”有了一定的了解Q如果想了解<span>[field:<span>产品锚文?/span>]</span>、石家庄企业拓展{其他相关的知识Q请跟我们联p! </p> <p> <span>本文关键词:</span><span>拓展 培训 训练 团队 企业</span> </p></p> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cd%d8%d5%b9'>拓展</a>,<a href='/key.aspx?k=%d1%b5%c1%b7'>训练</a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%c5%b6%d3'>团队</a>,<a href='/key.aspx?k=%c5%e0%d1%b5'>培训</a>,<a href='/key.aspx?k=%c6%f3%d2%b5'>企业</a>,</div> <div class="pageTop "> <p> <div>上一?<a href="70.html">【图文】石家庄拓展感想 乐途,我们一直在成长</a></div> <div>下一?<a href="68.html">【图文】ؓ什么要参加拓展 拓展培训成功无需{待</a></div> </p> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="newsInfor"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/387.html">【图文】石家庄乐途拓展的额项目有Q_训练拓展的作?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/386.html">【图文】在矛_庄户外拓展中受伤啦怎么办_拓展训练有哪些独特之?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/384.html">【图文】素质拓展都有什么游戏_户外拓展需要哪些工?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/381.html">【图文】齐眉棍游戏说明_提升和强化个人心理素?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/380.html">【图文】拓展训l感悟_户外拓展需要哪些装?/a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class=""> <div class="product"> <ul> <li><a href="/supply/dlyhd.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/201901081624260731749992750.png?path=www.2861019.live/uploads/cp/201901081624260731749992750.png" alt="冬o营活? width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/dlyhd.html" >冬o营活?/a></li> <li><a href="/supply/tzxl1.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/201901081614089481749967731.png?path=www.2861019.live/uploads/cp/201901081614089481749967731.png" alt="拓展训练" width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/tzxl1.html" >拓展训练</a></li> <li><a href="/supply/dgztzxl.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/201901081544510261749963517.png?path=www.2861019.live/uploads/cp/201901081544510261749963517.png" alt="矛_庄拓展训l? width="200px" height="135px" /></a><a href="/supply/dgztzxl.html" >矛_庄拓展训l?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sidetitle"> <a alt="more" href="/supply/"><img src="/template/NEST30052/Images/common/more02.jpg"/></a> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li><a href="/qsnsztz/">青少q素质拓?/a></li> <li><a href="/tzxm/">拓展目</a></li> <li><a href="/tzxyh/">拓展案例</a></li> <li><a href="/dgzxly/">矛_庄夏令营</a></li> <li><a href="/zrcs/">真hCS</a></li> <li><a href="/dgztzxl/">矛_庄拓展训l?/a></li> <li><a href="/hwtzpx/">户外拓展培训</a></li> </ul> </div> </div> <div class="linkbox"> <div class="linktitle"><img alt="联系我们" src="/template/NEST30052/Images/common/linktitle.jpg" /></div> <div class=" linkList"> <ul> <li>联系? 刘经?/li> <li>手机: 18931187291</li> <li>电话: 0311-89646039</li> <li>传真: </li> <li>邮箱: <a href="mailto:2843009307@qq.com">2843009307@qq.com</a></li> <li>|址: www.2861019.live</li> <li>地址: 中山东\金谈固家园鑫固广侧文体中心北单元102?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--container end--> <div id="footer"> <div class="foot"> <p class="navi" style="display:inline;"> <a href="/">|站首页</a> | <a href="/about/">关于我们</a> | <a href="/news/">新闻中心</a> | <a href="/supply/">产品展示</a> | <a href="/contact/">联系我们</a>| <a href="/3g">手机?/a> | <a href="#">q回剙</a> <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1252910484'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1252910484%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-07-16/"></script> </p> <p> Copyright www.2861019.live (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_庄乐途文化传播有限公怸业生?a href="http://www.2861019.live">矛_庄户外拓?/a>, <a href="http://www.2861019.live">矛_庄拓展培?/a>, <a href="http://www.2861019.live">沛_拓展训练</a>{?Ƣ迎来到订购!<br /> </p> <p> 技术支持:<a >时代互动</a> <strong>热门城市推广: </strong> </p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <!-- WPA Button Begin --> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?key=XzgwMDA3NjgwM18zNzI3MjlfODAwMDc2ODAzXw"></script> <a href="http://www.2861019.live/"><span class="STYLE1">25ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.516488.tw">ӱ11ѡ5׼</a> <a href="http://www.835811.tw">ʮʵʱ</a> <a href="http://www.rptjbu.tw">3DԻŽƵͼ</a> <a href="http://www.154844.tw">ƱƼں</a> <a href="http://www.438078.tw">25ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.bkufzh.tw">¿</a> <a href="http://www.449024.tw">pk10ƻֻ</a> <a href="http://www.ccubff.tw">7λ20016ڿѯ</a> <a href="http://www.144669.tw/">Ʊʸܸ߼</a> <a href="http://www.289885.tw">3</a> <a href="http://www.bysqyl.tw/">ݹƱ</a> <a href="http://www.dgtwgk.tw">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.736083.tw">118ͼl̳</a> <a href="http://www.trhxah.tw">ȨعЩƱ</a> <a href="http://www.bvvckz.tw">7ʱ</a> <a href="http://www.371415.tw">11ѡ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>