? 矛_庄真人CS军事训练 - 矛_庄乐途文化传播有限公?/title> <meta name="Keywords" content="矛_庄真人CS军事训练"> <meta name="Description" content="Z详细介绍矛_庄真人CS军事训练产品内容,包括矛_庄真人CS军事训练的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有石家庄真hCS军事训练新闻以及最新的市场矛_庄真人CS军事训练h.咨询电话:0311-89646039"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30052/Css/Index.css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST30052/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--container--> <div id="container"> <div id="header"> <h1><img src="/uploads/logo/20140725093656.jpg" alt="矛_庄乐途文化传播有限公?/></h1> <div class="headerR"> <p> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博 </a>/<a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a>/<a href="/sitemap.html" title="|站地图"> |站地图</a>/<a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.2861019.live','矛_庄真人CS军事训练 - 矛_庄乐途文化传播有限公?)">收藏本站</span></a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/17499/stat/"></script></p> <div class="clear"></div> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input type="text" name="k" size="20" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30052/images/search4.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/news/dxly">冬夏令营</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/supply/">拓展目</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about2.html">企业展播</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li class="navicen"> </li> <!--<li><a href="/about/about4.html">客户案例</a></li>--> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/about/about5.html">诚聘英才</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/download/">拓展实例</a></li> <li class="navicen"> </li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1039 var adimgheight=338 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140723052241.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140723052341.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20140723052441.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div id="main"> <div id="conts" class="inconts"> <div class="cotitle"><p>拓展目详细</p> </div> <div class="comcontent"> <h4 class="coTop"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/zrcs/">真hCS</a> > <a href="/supply/49.html">矛_庄真人CS军事训练</a></h4> <div class="probg "> <div class="xiangxi"> <div class="xz"> <a class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20140724024152.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20140724024152.jpg" width="200px" height="135px"></a> </div> <div class="xy"> <p> 名称Q石家庄真hCS军事训练</p> <p> 产品型号Q通过真hcs改变内向性格</p> <p> 产品介:</p> </div> </div> </div> <hr /> <div class="info_company"> <p> <div> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;text-align:justify;vertical-align:;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">Z用内向和外向来对人的性格q行分类Q已l有几个世纪的历史了。但你不知道的是q两个词先出现在心理学专业术语中Q慢慢才变成现在妇孺皆知的日常用语。内向是一U用于区分h格类型的单方法,早由瑞士_病学家荣格所提出Q他认ؓ内向性格的h有这L特征Q他把他的心理能量向内释放,也就是说Q内向者的兴趣所在不是外部世界而是自己的内心世界,即他自己的观炏V思想、情感和行ؓ。现在一般认为,内向人的兴趣与注意指向自w及其主观世界;除了亲密朋友之外Q不易与他h随便接触Q对一般h昑־hQ待人含蓄、沉思、严肃、敏感;~Z自信与行动的勇气Q喜好惻I情Azd比较E_Q喜Ƣ有U序的生zR?nbsp;</span> </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;text-align:justify;vertical-align:;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">虽然说性格内向和外向没有优劣之分,但是我们应该看到内向的h在h际交往斚w实存在问题Q正如一位性格内向的h所说的那样Q“每天早上我都习惯性的赖在床上不想hQ因为外面的世界Ҏ来说太难应付了;下班后,我个惛_的就是回Ӟ每次回到安的时候,我都有种如释重负的感觉;攑ց的期_除非q不得已Q否则我一定要留在安Q无论怎样都不肯出厅R我q不是厌世,但我实不知道生存世上的意义。我对h对事都没有特D的爱恋Q我希望可以wv来不必面对这个世界。我怕的是hQ我觉得自己什么都比不上别人,Z逃避与别人比较高低,我在可能范围之内都避免与别人接触。我很怕向别h提出问题Q怕h骂我W,所以工作上及生zM有许多事我都一知半解,得过且过Q可是我又怕别I我的无知,因此我加倍}慎,避免与h接触。虽然我w在自己的‘一Z界’里觉得很安全,但同时我也觉得孤独,我向往能多几个好朋友,我希望自׃要这么怕与人接触,我希望可以仔l地M解自己工作及生活的环境,我希望可以真正地享受人生。?/span> </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;text-align:justify;vertical-align:;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">内向性格的Ş成大多与家庭背景、生zȝ境、个人经历等有关Q所以要x变内向的性格Q就要正看待周围的人和事,d与他人接触。每天下班之后,不要急着回家Q而是C个热闹的场所呆一D|_周末的时候也是一P不要宅在安Q到一些热闹的地方L参加一些活动,开始的时候有个朋友陪着Q慢慢习惯了Q试着d与别Z。当Ӟ许多性格极端内向的h都生zd孤寂之中Q他们望拓展自q生活圈子Q自己生活得有意义一些,可惜他们~Z基本的社交技巧去辑ֈq个目的。所以,假如你遇C个这L人,你可试用以上方法去帮助他?nbsp;</span> </p> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;text-align:justify;vertical-align:;"> <a href="http://www.2861019.live" target="_blank"><span style="line-height:2;font-size:14px;">真h</span><span style="line-height:2;font-size:14px;">CS</span></a><span><a href="http://www.2861019.live" target="_blank"><span style="line-height:2;font-size:14px;">野战</span></a><span style="line-height:2;font-size:14px;">是一U集q动与游戏于一体的紧张刺激的高U技׃zd。性格内向的h参与</span><a href="http://www.2861019.live" target="_blank"><span style="line-height:2;font-size:14px;">矛_庄真人CS军事训练</span></a></span><span></span><span style="line-height:2;font-size:14px;">Q有助于他们增强自信心、主动与他h交流。真?/span><span style="line-height:2;font-size:14px;">CS</span><span style="line-height:2;font-size:14px;">对团队协作的要求十分严格Q这Ҏ格内向的h来说是一件好事,因ؓ内向的h做事认真严}Q容易得到团队的认可Q在面对艰难的实战状况下Q充分领会到队友与团队的重要性,参与者学会了和他人协作、增Z合作能力Q增信心Q在真h</span><span style="line-height:2;font-size:14px;">CS</span><span style="line-height:2;font-size:14px;">的战斗中不断奔跑、蟩跃、匍匐,让h在体验战斗快感的同时Q也使参与者之间广泛结交“战友”,培养了“战友”般的友谊,扩大了玩家的C会交往面,有助于性格内向的玩家改变内向的心态;同时在真?/span><span style="line-height:2;font-size:14px;">CS</span><span style="line-height:2;font-size:14px;">战斗中会有好多o你开心的场景Q让你大W不止,让h在不知不觉中忘却烦恼Q内向的h也变得活泼开朗v来?/span> </p><span id="nestremark"></span></div> </p> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%ca%af%bc%d2%d7%af%bb%a7%cd%e2%cd%d8%d5%b9'>矛_庄户外拓?/a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%d3%b1%b1%cd%d8%d5%b9%d1%b5%c1%b7'>沛_拓展训练</a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%af%bc%d2%d7%af%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>矛_庄拓展培?/a>,</div> <div class="unpage"> 上一条:<a href="/supply/50.html">沛_真hCS军事拓展</a> 下一?<a href="/supply/48.html">矛_庄户外真人CS</a> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="newsInfor"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/76.html">国庆,乐途来?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/51.html">矛_庄拓展在那栀子花盛开的地?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/50.html">矛_庄拓展培训成׃业高效管?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/49.html">乐途告诉你关于拓展的注意事?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/48.html">今年你拓展了吗?</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class=""> <div class="product"> <ul> <li><a href="/supply/73.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725011642.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725011642.jpg" alt="矛_庄乐途培? width="200px" height="135px"></a><a href="/supply/73.html" >矛_庄乐途培?/a></li> <li><a href="/supply/72.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725011428.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725011428.jpg" alt="沛_乐途培? width="200px" height="135px"></a><a href="/supply/72.html" >沛_乐途培?/a></li> <li><a href="/supply/71.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17499/20150725100235.jpg?path=www.2861019.live/uploads/cp/20150725100235.jpg" alt="沛_企业拓展" width="200px" height="135px"></a><a href="/supply/71.html" >沛_企业拓展</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sidetitle"> <a alt="more" href="/supply/"><img src="/template/NEST30052/Images/common/more02.jpg"/></a> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/pxjd/">培训基地</a></li> <li><a href="/qsnsztz/">青少q素质拓?/a></li> <li><a href="/tzxm/">拓展目</a></li> <li><a href="/tzxyh/">拓展案例</a></li> <li><a href="/dgzxly/">矛_庄夏令营</a></li> <li><a href="/zrcs/">真hCS</a></li> <li><a href="/dgztzxl/">矛_庄拓展训l?/a></li> <li><a href="/hwtzpx/">户外拓展培训</a></li> </ul> </div> </div> <div class="linkbox"> <div class="linktitle"><img alt="联系我们" src="/template/NEST30052/Images/common/linktitle.jpg" /></div> <div class=" linkList"> <ul> <li>联系? 刘经?/li> <li>手机: 18931187291</li> <li>电话: 0311-89646039</li> <li>传真: 0311-85033388</li> <li>邮箱: <a href="mailto:lottoochina@126.com">lottoochina@126.com</a></li> <li>|址: www.2861019.live</li> <li>地址: 中山东\谈固东街交叉口北?00c\西瑞城A3-3-1704?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--container end--> <div id="footer"> <div class="foot"> <p class="navi" style="display:inline;"> <a href="/">|站首页</a> | <a href="/about/">关于我们</a> | <a href="/news/">新闻中心</a> | <a href="/supply/">产品展示</a> | <a href="/contact/">联系我们</a>| <a href="/3g">手机?/a> | <a href="#">q回剙</a> <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1252910484'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1252910484%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-07-16/"></script> </p> <p> Copyright www.2861019.live (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 矛_庄乐途文化传播有限公怸业生?a href="http://www.2861019.live">矛_庄户外拓?/a>, <a href="http://www.2861019.live">矛_庄拓展培?/a>, <a href="http://www.2861019.live">沛_拓展训练</a>{?Ƣ迎来到订购!<br /> </p> <p> 技术支持:<a >时代互动</a> <strong>热门城市推广: </strong> </p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分n刎ͼ","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <!-- WPA Button Begin --> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?key=XzgwMDA3NjgwM18zNzI3MjlfODAwMDc2ODAzXw"></script> <a href="http://www.2861019.live/"><span class="STYLE1">25ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.zkasnc.tw">ֲ20ôҪ</a> <a href="http://www.lkvcaw.tw">Ʊȯʲô˼</a> <a href="http://www.229500.tw">ҳټ</a> <a href="http://www.138428.tw">ƻƱ</a> <a href="http://www.lhatdz.tw">󷢿ƱͶע</a> <a href="http://www.811433.tw">11ѡ5Ƽ</a> <a href="http://www.sqxuxe.tw">ӱ11ѡ5ôֱ</a> <a href="http://www.668287.tw">3d׬</a> <a href="http://www.owrkyw.tw">Ʊȯ</a> <a href="http://www.njmdqr.tw">ֲƱ</a> <a href="http://www.687316.tw">ĴƱ</a> <a href="http://www.211275.tw">Ʊʲô</a> <a href="http://www.ofvmep.tw">ʮһѡ¿</a> <a href="http://www.342329.tw">12ʷ©</a> <a href="http://www.237331.tw">36ѡ7ʽ</a> <a href="http://www.yofqjb.tw">p62ͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>